Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

 
 
Tomasz Pikusa
Uwaga ! ! ! => Prośba o wypełnienie ankiety dla uczączych i uczących się w e-learningu
by Tomasz Pikusa - Tuesday, 29 January 2019, 08:18 AM
 

UWAGA !!! PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY :

Poniższe linki, po skopiowaniu i wklejeniu do paska wyszukiwania przeglądarki pozwolą na bezpośrednie przeniesienie na stronę, na której zamieszczona została ankieta. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć przysik "wyślij" co spowoduje przesłanie jej wyników do bazy danych.

1. Kwestionariusza motywów uczestnictwa w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e - learningu  

- dla UCZESTNIKÓW e-learningu

2. Kwestionariusza  motywów uczestnictwa osób dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu w opinii organizatorów.

- dla ORGANIZATORÓW    e-learninguMotywacja prośby :

Szanowni Państwo,  

nazywam się Jolanta Kołodziej - Sobczyk i jestem doktorantką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. W mojej dysertacji doktorskiej podejmuję problematykę uczestnictwa osób dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu z perspektywy pedagogicznej.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeprowadzenie badań naukowych wśród osób, które korzystają z różnych form edukacji ustawicznej (kursów, szkoleń studiów e-learning) organizowanych przez Państwa. Nadmienię, iż badanie naukowe składa się z dwóch części. Pierwsza z nich - kwestionariusz ankiety online przeznaczony jest dla uczestników e-learningu i składa się z 23 pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, które dotyczą w głównej mierze motywów, czynników, które zdeterminowały decyzję uczestników o edukacji ustawicznej a także o wyborze formy kształcenia jaką jest e-learning. Ponadto pytania ankietowe poruszają również kwestię korzyści, jakie płyną z możliwości realizowania kształcenia na odległość.

Druga część badania to kwestionariusz wywiadu online z osobą odpowiedzialną za organizację e-edukacji. Badanie za pomocą tego kwestionariusza ma na celu poznanie motywów, opinii na temat osób podejmujących e-edukację z punktu widzenia organizatorów e-edukacji. Kwestionariusz wywiadu składa się z 12 pytań otwartych.

Badanie, zarówno jego pierwsza jak i druga część, jest w pełni anonimowe a zgromadzone za jego pomocą wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

Zatem, raz jeszcze uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na realizację badania, którego wyniki z pewnością przyczynią się do stworzenia wartościowego opracowania naukowego oraz wzbogacenie nim obszaru problematyki e-elearningu, która aktualnie na polskim rynku edukacyjnym pozostaje wciąż jeszcze nie do końca zbadana. Bez Państwa pomocy realizacja tego projektu nie będzie dla mnie możliwa.

Procedura badawcza opierać będzie się na rozesłaniu (udostępnieniu) za pośrednictwem Państwa linku do ankiety online wśród osób, które korzystają z organizowanych przez Państwa kursów/szkoleń/studiów podyplomowych. Po jej uzupełnieniu i wysłaniu zebrane dane trafią bezpośrednio do bazy danych, gdzie następnie (po zakończeniu badania) zostaną one poddane szczegółowej analizie i opracowaniu. W przypadku zaś kwestionariusza wywiadu online link do badania skierowany zostanie wyłącznie do Państwa jako do organizatorów e-kształcenia.  

Procedura badawcza polegać będzie na rozesłaniu (udostępnieniu) za Państwa pośrednictwem linku do ankiety online wśród osób korzystających z oferowanej przez Państw oraz udzielenia odpowiedzi w zakresie skierowanego bezpośrednio do Państwa linku do kwestionariusza wywestionarius ankiet po wysłaniu trafią bezpośrednio do

Bardzo proszę o pozytywne rozptarzenie mojej prośby oraz potwierdzenie odebrania niniejszej wiadomości i odpowiedz w każdym przypadku.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi link do badania zostanie przesłany w kolejnym badaniu.  

Z wyrazami szacunku i uznania

Jolanta Kołodziej - SobczykProsimy o przychylenie się do prośby i wypełnienie ankiety:Pozdrawiam Tomasz P.

 
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings