Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

 
 
Tomasz Pikusa
uwaga ! ! ! klasyfikacja semestralna
by Tomasz Pikusa - Wednesday, 7 June 2017, 03:18 PM
 

W związku z licznymi zapytaniami słuchaczy dotyczącymi klasyfikacji semestralnej informujemy, że zgodnie ze statutem szkół dla dorosłych i wewnątrzszkolnym systemem oceniania, słuchacz może być zwolniony z egzaminu ustnego pod dwoma warunkami:

  1. Otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z pracy kontrolnej
  2. Z części pisemnej egzaminu semestralnego otrzymał ocenę minimum bardzo dobrą.

W takim przypadku nauczyciel prowadzący zajęcia może przepisać ocenę z części pisemnej.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Pozdrawiam Tomasz P.

 
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings