Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

 
 
Picture of Agnieszka Radwańska
Uwaga klasa 2BHP!!!
by Agnieszka Radwańska - Wednesday, 25 November 2020, 03:42 PM
 

Informacja dla klasy II BHP o przełożeniu zajęć z:
1.pracowni oceny ryzyka zawodowego z dnia 5.01.21 na 26.11.20 (czwartek)
2.Pracowni ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 15.12.2020 na 3.12.2020 (czwartek) i z 22.12.2020 na 10.12.2020 (czwartek)

Egzaminy pisemne w dniu 15.12.2020
1.pracownia oceny ryzyka zawodowego o godz. 15.50
2 pracownia zarządzania systemami bhp o godz. 17.30

Egzaminy ustne 22.12.2020
1.pracownia oceny ryzyka zawodowego o godz.14.00
2.pracownia ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych o godz. 16.00
3. pracownia zarządzania systemami bhp o godz. 18.00

W razie wątpliwosci proszę kontaktować się z p. B. Chudy

 
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings