Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

 
 
Picture of Agnieszka Radwańska
Uwaga klasa 1 BHP!!!
by Agnieszka Radwańska - Wednesday, 25 November 2020, 04:30 PM
 

Informacja dla klasy I BHP o przełożeniu zajęć z technicznego bezpieczeństwa pracy z dnia 21.12.2020 na 11.12.2020 oraz z dnia 4.01.2021 na 27.11.2020

Egzaminy pisemne w dniu 18.12.2020
1.pracownia metodyki szkoleń bhp godz. 15.50
2.techniczne bezpieczeństwo pracy godz. 17.30

Egzaminy ustne
1.analiza zagrożeń w środowisku pracy 7.01.2021 o godz 14.00
2. techniczne bezpieczeństwo pracy 7.01.2021 o godz. 17.00
3.podstawy prawa pracy 8.01.2021 o godz 14.00
4.ergonomia w środowisku pracy 8.01.2021 o godz 16.00
5.pracownia metodyki szkoleń bhp 8.01.2021 o godz 18.00

W razie niejasności lub watliowści proszę kontaktować się z p. B. Chudy

 
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings